Funka Academy Kurser inom Tillgänglighet

Welcome to Funka Academy

We have collected our knowledge and topics in digital accessibility for you and your organization here within the walls of Funka Academy. Funka has over 20 years of experience and can now offer blended e-learning so that you have the knowledge at hand when it suits you, at any day or time.

Join thousands of users in learning from over 20 courses, consisting of nearly 300 videos, where you can immerse yourself in accessibility topics including:

 • WCAG and standards
 • Regulations and policies such as the Web Accessibility Directive and the European Accessibility Act
 • How to create accessible documents and PDFs
 • Write plain language and publishing
 • What is needed when developing native apps
 • Understand UX, design and accessibility
 • Best practices for development and programming

Want a Funka Academy account?

We offer three types of subscription plans,

Choose the plan that suits you best, and follow the instructions.

See our comparison table for details.

Fill in the form and we will get back to you with more information and detail.

*Funka is an IAAP Approved Training Provider.

Yes, I want to know more!

Explore trainings

 • on-demand

  Lagstiftning och standarder

  Den här utbildningen ger dig konkret kunskap om vad som gäller och hur din organisation påverkas av Webbtillgänglighetsdirektivet. Utbildningen är till för dig som ansvarar för, beställer,

  Swedish
 • on-demand

  Introduction to accessibility

  In this course we will demonstrate good and bad examples of accessibility. We will talk about statistics, political decisions and explain complex concepts.

  English
 • on-demand

  Introduktion till tillgänglighet

  Vi visar tydliga exempel på bra och dålig tillgänglighet, går igenom statistik, berättar om politiska beslut och förklarar konstiga begrepp.

  Swedish
 • on-demand

  Utveckling och tillgänglig kod

  Denna kurs är till för dig som vill lära dig mer om hur man faktiskt gör för att uppnå tillgänglighet rent tekniskt. Vi visar tydliga exempel på bra och dålig tillgänglighet, går igenom statistik,

  Swedish
 • on-demand

  Klarspråk

  Vad kan du göra för att underlätta för läsarna? Skriv enkelt och begripligt! Det är vad klarspråk handlar om. Alla användare ska ha möjlighet att ta till sig viktig information. Funkas utbildning i

  Swedish
 • on-demand

  Video och rörlig media

  Vill du lära dig mer om vad som krävs för att en video ska vara tillgänglighetssäkrad? Arbetar du med film, animation eller rörlig bild? I den här kursen får du information om vad en video som ska

  Swedish
 • on-demand

  Accessibility in gaming

  Funka’s Accessibility in Gaming course includes a good foundation to get started working with accessibility.

  English
 • on-demand

  Native mobile apps

  In this course, we will go into how to apply the guidelines that exist and take advantage of the benefits that exist with apps. We will go through the basics of what is required to create

  English
 • on-demand

  EU policy and legislation

  This training describes the policy and legislation on digital accessibility in the EU. Based on the UNCRPD, the Disability Strategy has led to legal requirements for public as well as private sector

  English
 • on-demand

  Kognitiv inlevelseövning

  Arbetsmiljön kan ofta vara krävande på det mentala planet, särskilt för personer med sociala, kommunikativa och psykiska funktionsnedsättningar. Med en bättre förståelse för vilka svårigheter som kan

  Swedish
 • on-demand

  Pdf och Word

  Bli din organisations tillgänglighetsexpert i Word! Vi tittar närmare på formulär, rubrikstrukturer, styckeformat, läsordningar, alt-texter och mycket mer.

  Swedish
 • on-demand

  Pdf och Acrobat

  Formulär, tabeller, läsordningar och kvalitetskontroller - att navigera i Acrobat Pro kan vara en djungel. Lär dig arbeta med pdf-filer från grunden för att skapa ett fullständigt tillgängligt

  Swedish